PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUANG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Nhan13-24ThA+
2cuong13-24ThA+
3Vũ Thị Mến25-36ThA+
4Vũ Thị Mận25-36ThB+
5Vũ Thị Thu Hoài3-4TA+
6Nguyễn Thị Thanh3-4TB+
7Vũ Thị Thúy Hằng4-5TA+
8Bùi Thị Hương Mây4-5TB+
9Vũ Thị Anh4-5TC+
10Hồng Thị Biền5-6TA+
11Vũ Thị Hiền5-6TB+