PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUANG
Video hướng dẫn trẻ một số kỹ năng khi ở nhà
https://www.youtube.com/watch?v=RbEutbVj4ic&t=1s
Video hướng dẫn trẻ làm quen chữ h, k
https://www.youtube.com/watch?v=y1HwOpjhWI4&t=64s
Video hướng dẫn trẻ làm quen với toán - Đếm đến 8, nhận biết số 8
https://www.youtube.com/watch?v=j7jMm_GKBL4&t=8s