PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUANG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 4 17 6,210,824
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 25 3,994 4 5 4 4 6 3 13 5,940,746
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 85 3,806 4 30 863 4 4 2 30 6,226,040
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 95 5,036 46 31 113 12 16 20 169 6,623,765
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 64 4,144 38 208 465 15 32 2 10 6,114,659
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 95 6,381 23 4 215 20 5 6 16 6,201,246
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 29 4 4 6 4 3 18 5,967,711
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 70 2,369 14 4 61 4 4 9 97 6,242,169
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 5 14 6,075,537
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 8 28 6,267,244
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 100 4,520 14 109 258 7 6 5 33 6,173,626
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,323 5 4 9 7 4 4 18 6,343,728
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 74 49 159 4 4 3 13 6,087,715
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,982 21 4 4 4 4 2 23 6,117,632
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 175 6,580 30 55 247 9 5 5 23 6,148,091
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 92 7,683 209 10 24 38 42 8 38 6,375,017
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 91 6,635 14 3 75 27 9 1 7 6,278,880
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 87 6,478 83 317 755 17 28 9 34 6,219,559
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,496 6 4 0 4 4 11 34 6,207,165
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 46 1,872 4 4 4 4 7 1 18 5,724,615
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,330 7 4 4 4 4 2 23 6,235,196
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,693 76 7 7 51 9 3 8 6,044,069
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 36 6,685 32 0 115 30 6 11 29 6,344,470
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 38 3,785 37 30 90 4 14 6 23 6,058,096
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 2 5 5,832,285
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,274 29 16 107 3 4 6 261 6,746,332
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 33 5,140 21 23 101 38 13 3 13 6,416,479
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 72 2,685 43 68 197 32 4 2 19 6,165,509
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 346 35 167 48 13 3 35 2,558,436
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 59 5,163 11 11 7 11 4 3 35 515,853
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 73 4,218 11 12 7 7 4 3 7 422,049
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 118 5,360 11 11 7 7 4 5 27 461,177
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 81 6,782 0 0 7 7 4 5 64 434,011
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 119 5,821 15 11 7 7 4 4 12 364,967
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 5 14 411,080
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 164 7,549 0 6 10 72 15 3 8 399,723
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 2 4 348,800
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 83 5,504 11 11 8 7 4 2 20 316,903
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 128 4,524 11 11 7 7 4 3 29 401,699
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 59 6,693 46 11 9 7 11 4 21 410,945
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 120 6,988 11 11 7 7 4 1 11 448,015
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 56 1,938 11 11 7 7 4 8 11 191,938
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 82 6,649 11 11 7 7 4 5 29 457,768
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 80 4,998 20 11 2 0 4 1 14 362,809
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 44 4,294 96 11 8 8 5 4 6 427,026
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 116 5,504 71 15 108 23 6 1 2 359,002
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 55 6,517 11 11 7 7 4 2 3 293,229
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 40 4,652 15 11 5 7 9 1 18 339,366
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 148 5,560 11 11 7 7 4 6 7 278,592
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 6 8 378,526
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 67 3,683 19 11 7 7 4 5 4 337,777
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 192 4,393 17 11 7 37 4 22 102 428,883
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 40 5,801 31 3 12 3 26 2 13 386,420
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 17 3,736 7 0 0 7 0 3 17 265,519
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 158 4,531 11 11 7 7 4 3 13 419,975
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 29 7,096 17 11 2 10 29 6 23 402,584
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 68 6,610 11 11 8 7 4 15 5 347,389
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 2 3 115,263
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 27 0 14 1 1 0 6 1 2 101,481
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 3 4 114,000
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 2 5 101,328
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 6 96,852
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 2 1 107,905
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 100,407
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 1 99,511
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 3 101,567
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 4 4 104,701
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 40 0 13 1 1 0 6 3 3 119,479
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 33 0 13 1 1 0 6 4 2 99,848
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 7 8 102,811
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 97,638
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 4 1 106,034
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 3 5 96,891
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 48 0 17 1 1 0 6 4 11 117,814
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 5 5 99,932
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 4 96,070
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 19 0 13 1 1 0 6 4 3 96,137
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 7 3 123,500
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 1 97,201
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 1 94,965
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 4 4 99,481
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 96,793
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 2 3 98,982
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 49 0 14 1 1 0 6 2 4 106,728
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,680283,1062,3071,3444,5647596663541,690189,352,185